Menu Close
  • Power factor 0.9 ผ่านมาตราฐานการไฟฟ้าสามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ กันน้ำกันฝุ่น IP65 กันกระแทก IK06 สามารถทนอุณหภูมิที่ – 30 ถึง + 45 องศาเซลเซียส ค่าความสว่างเริ่มต้น 3600 lm. ความยาว 1200 mm. แสงสี Cool white 6500K…