Menu Close
  • โคมตะแกรงฝังฝ้า แบบสะท้อนแสง 2x18w

    โคมตะแกรงฝังฝ้า พร้อมหลอดLED 2×18 วัตต์ ตัวโคมให้ค่าสะท้อนแสง Reflect 87%  ขนาดแผ่นเหล็กหนา 0.4 ตัวโคมตะแกรงฝังฝ้า ผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง เคลือบด้วยสีฝุ่น 2 ชั้น อบด้วยความร้อนสูงโดยผ่านกรรมวิธีชุบป้องกันสนิมอย่างดี ตัวโคมพับจากแผ่นเหล็กชุบ Electro galvanized เหล็กฟอสเฟต พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อน 2 ชั้น ขั้วหลอดเป็นชนิดขั้ว G13 เป็นไปตามมาตรฐาน…

  • โคมตะแกรงฝังฝ้า แบบสะท้อนแสง 2x18w

    โคมตะแกรงฝังฝ้า พร้อมหลอดLED 2×18 วัตต์ ตัวโคมให้ค่าสะท้อนแสง Reflect 87%  ขนาดแผ่นเหล็กหนา 0.6 ตัวโคมตะแกรงฝังฝ้า ผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง เคลือบด้วยสีฝุ่น 2 ชั้น อบด้วยความร้อนสูงโดยผ่านกรรมวิธีชุบป้องกันสนิมอย่างดี ตัวโคมพับจากแผ่นเหล็กชุบ Electro galvanized เหล็กฟอสเฟต พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อน 2 ชั้น ขั้วหลอดเป็นชนิดขั้ว G13 เป็นไปตามมาตรฐาน…

  • โคมตะแกรงฝังฝ้า พร้อมหลอดLED 2×36 วัตต์ ตัวโคมให้ค่าสะท้อนแสง Reflect 87%  ขนาดแผ่นเหล็กหนา 0.4 ตัวโคมตะแกรงฝังฝ้า ผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง เคลือบด้วยสีฝุ่น 2 ชั้น อบด้วยความร้อนสูงโดยผ่านกรรมวิธีชุบป้องกันสนิมอย่างดี ตัวโคมพับจากแผ่นเหล็กชุบ Electro galvanized เหล็กฟอสเฟต พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อน 2 ชั้น ขั้วหลอดเป็นชนิดขั้ว G13 เป็นไปตามมาตรฐาน…

  • โคมตะแกรงฝังฝ้า พร้อมหลอดLED 2×18 วัตต์ ตัวโคมให้ค่าสะท้อนแสง Reflect 87%  ขนาดแผ่นเหล็กหนา 0.6 ตัวโคมตะแกรงฝังฝ้า ผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง เคลือบด้วยสีฝุ่น 2 ชั้น อบด้วยความร้อนสูงโดยผ่านกรรมวิธีชุบป้องกันสนิมอย่างดี ตัวโคมพับจากแผ่นเหล็กชุบ Electro galvanized เหล็กฟอสเฟต พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อน 2 ชั้น ขั้วหลอดเป็นชนิดขั้ว G13 เป็นไปตามมาตรฐาน…