Menu Close
  • • เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร ตามบริเวณที่มีต้องการค่าความสว่างสูงและประหยัดพลังงาน เช่น ภายในอาคารสำนักงานร้านค้า ห้างสรรพสินค้า • ขนาด 2×18 กำลังไฟ 36 วัตต์ ให้ความสว่างสูงสุด 1,500ลูเมน (92lumen/watt) • ให้ค่าแสงวอร์มไวท์ (แสงส้ม) 6500K มีอายุการใช้งานถึง 25,000 ต่อชั่วโมง • Power efficiency…

  • • เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร ตามบริเวณที่มีต้องการค่าความสว่างสูงและประหยัดพลังงาน เช่น ภายในอาคารสำนักงานร้านค้า ห้างสรรพสินค้า • โคมทีบาร์ติดลอยหน้าตะแกรงใช้สำหรับหลอดLED หรือ ฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8 • ขนาด 2×18 กำลังไฟ 36 วัตต์ ให้ความสว่างสูงสุด 1,500ลูเมน (92lumen/watt) • ให้ค่าแสงเดย์ไลท์ (แสงขาว) 6500K…

  • • เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร ตามบริเวณที่มีต้องการค่าความสว่างสูงและประหยัดพลังงาน เช่น ภายในอาคารสำนักงานร้านค้า ห้างสรรพสินค้า • โคมทีบาร์ฝังฝ้า หน้าตะแกรงใช้สำหรับหลอดLED หรือ ฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8 • ขนาด 2×18 กำลังไฟ 36 วัตต์ ให้ความสว่างสูงสุด 1,500ลูเมน (92lumen/watt) • ให้ค่าแสงเดย์ไลท์ (แสงขาว) 6500K…

  • • เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร ตามบริเวณที่มีต้องการค่าความสว่างสูงและประหยัดพลังงาน เช่น ภายในอาคารสำนักงานร้านค้า ห้างสรรพสินค้า • โคมทีบาร์ฝังฝ้า หน้าตะแกรงใช้สำหรับหลอดLED หรือ ฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8 • ขนาด 2×18 กำลังไฟ 36 วัตต์ ให้ความสว่างสูงสุด 1,500ลูเมน (92lumen/watt) • ให้ค่าแสงวอร์มไวท์ (แสงส้ม) 3000K…