Showing 1–12 of 32 results

โคมทีบาร์ แบบติดลอย ฝังฝ้า เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร ตามบริเวณที่มีต้องการค่าความสว่างสูงและประหยัดพลังงาน เช่น ภายในอาคารสำนักงานร้านค้า ห้างสรรพสินค้าใช้วัสดุอย่างดี มีแผ่นสะท้อนแสง น้ำหนักเบา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายแสงไ้ด้มากยิ่งขึ้น ประหยัดพลังงานและกินไฟน้อย 80%