Tag Archives: ไฟ LED

หลอดไฟ LED สาเหตุไฟกะพริบและวิธีการแก้ไข

หลอดไฟledดึงดูดยุง

หลอดไฟ LED สาเหตุไฟกะพริบและวิธีการแก้ไข บทนำ แสงสว่าง สินค้าที่มีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันมีวิวัฒนาการมาหลายปี มีวิวัฒนาการมาจากหลอดไส้แล้วแทนที่ด้วยหลอดฮาโลเจนเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดกะทัดรัดและตอนนี้เป็นหลอดไฟ LED ที่สะดวกมากและประหยัดไฟ หลอดไฟ LED ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการทำงาน ซึ่งทำให้ประหยัดพลังงานได้มาก ใช้พลังงานน้อยกว่า สว่างกว่า และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อน อย่างไรก็ตาม มีปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับแสงและการกะพริบ การกะพริบของแสงเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทำซ้ำในความสว่างของแสงเมื่อเวลาผ่านไป สามารถสังเกตเห็นการกะพริบได้หากมีการกะพริบ 50 ครั้งต่อวินาที การ กะพริบในหลอดไฟ LEDจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากกะพริบระหว่าง 10% ถึง 100% ประเภทไฟที่หรี่ การกะพริบของหลอดไฟ LEDมีการการกะพริบได้หลายแบบ 1. ไฟกะพริบที่ตามองเห็นได้ชัดเจน แสงที่ส่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นความถี่แสงที่แตกต่างกันจึงมีประสบการณ์ตั้งแต่ความถี่ระยะสั้นตั้งแต่ 3Hz ถึง 70Hz สิ่งนี้ค่อนข้างเป็นอันตรายเพราะการกะพริบของไฟที่ถี่ หากไฟในห้องน้ำเกิดการกะพริบหรือไฟหรี่ลงอาจทำให้ลำบากต่อการใช้ห้องน้ำได้ 1.1 รูปแบบนี้เป็นความล้มเหลวของหลอดไฟ LEDหรือโคมไฟ เช่นเดียวกับกรณีที่ 1 มองเห็นการกะพริบ แต่เห็นได้ชัดว่ามีข้อบกพร่องและจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ (เราจะเน้นไปที่ 1 และ 1.1 เป็นอย่างมาก เราต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้) 2. ประเภทที่สองคือการกะพริบที่มองไม่เห็น […]